Bostadsuppskov – nya regler

Nora Wennertorp

Schemalägg ett möte

Bostadsuppskov – nya regler

Om du har sålt en permanentbostad under de senaste fem åren men inte ansökt om uppskov kan du begära en omprövning av inkomstdeklarationen och få uppskov i efterhand.

Regeringen har föreslagit att uppskovsräntan ska slopas från och med beskattningsåret 2021, vilket gör det räntefritt att ”låna” den uppskjutna skatten från och med 1 januari 2021 (under förutsättning att riksdagen beslutar att godkänna förslaget). Slopandet av uppskovsränta ska gälla både nya och gamla uppskov.

Fram till årsskiftet kan omprövning av inkomstdeklarationer för beskattningsåren 2014 och senare göras.

Källa: Björn Lundén och Skatteverket