Zeynep, 21/11/2022

Julgåva och julbord

Att tänka på inför julgåvor till anställda. Normalt är alla gåvor till anställda skattepliktiga, men det finns några undantag. Bland annat julgåva.   Julgåvan skall vara av mindr

Läs mera

Nya lagar 1 juli 2022

Nya lagar och förordningar gällande skatter och ekonomi började gälla 1 juli 2022, här kommer några stycken:   Till och med mars 2023 har arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 o

Läs mera

LAS – Lagen om anställningsskydd uppdateras 2022

Den nya Lagen om anställningsskydd, LAS, kommer att tillämpas första gången 1 oktober 2022 och föreslås gälla fr.o.m. 30 juni 2022. Lagen kompletteras av kollektivavtal där det kan finnas a

Läs mera

Extra ändringsbudget för 2021

Beslut Extra ändringsbudget: Förstärkta stöd till företag och sänkt arbetsgivaravgift för unga (FiU42) Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare en extra ändringsbudget f

Läs mera

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Publicerad 15 januari 2021 Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga kommer att tidigareläggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budgetpropositionen för 2

Läs mera

Nya avdrag för ROT och RUT

Från och med 1 januari 2021 ska ROT/RUT omfatta flera tjänster. Skatteverket skriver: Riksdagen har den 25 november beslutat att de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagrin

Läs mera

Nora, 21/12/2020

Brexit – Vad händer efter årsskiftet?

Tullverket sammanfattar det viktigaste inför Brexit: Storbritannien lämnade EU med ett godkänt utträdesavtal den 31 januari 2020. Detta betyder att handeln fortsätter som vanligt till och med

Läs mera

Nora, 11/12/2020

Bostadsuppskov – nya regler

Om du har sålt en permanentbostad under de senaste fem åren men inte ansökt om uppskov kan du begära en omprövning av inkomstdeklarationen och få uppskov i efterhand. Regeringen har föreslag

Läs mera

Nora, 11/12/2020

ROT – vad gäller vid årsskiftet?

ROT-avdraget ROT-avdrag är en skattereduktionen som man får på fakturan på max 30% av arbetskostnaden och max 50 000 kr per person och år.   Få betalt först – arbeta sen? För den beta

Läs mera

Nora, 03/12/2020

Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid viss handel

Beslutet fattades den 2a december 2020 (SkU7). Riksdagen förklarar: "Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid nationell handel med bland annat mobiltelefoner. I de fallen ska köparen

Läs mera

Skattefri julgåva 2020

För att uppmuntra personalen under denna svåra tid så är det möjligt att ge en finare julgåva i år, skattefritt! Det skattefria belopp som kan användas för inköp av julgåvor är 450 kr p

Läs mera

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktik

Läs mera

Nora, 17/11/2020

Ekonomisk arbetsgivarbegrepp- förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Beslut Inhyrd personal ska betala skatt i Sverige (SkU5) Personer som tillfälligt arbetar som inhyrd personal i Sverige ska betala skatt här. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Enligt r

Läs mera

Nora, 03/11/2020

Förlängda stödåtgärder – omställningsstöd och anstånd med skatteinbetalningar

Omställningsstöd augusti–oktober 2020 Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs med tre månader. Det ska därmed utökas med augusti–oktober 2020. För att få stödet krävs e

Läs mera

Aktuella stödåtgärder november 2020

Nedan följer en sammanfattning över nuvarande stödåtgärder: Utökade regler om korttidsarbete tillämpas från och med 16 mars till och med 31 december 2020. Finns förslag för att den ska

Läs mera

Nora, 29/09/2020

Förslag – ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften

Regeringen föreslår i årets budgetproposition en ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften från 31,42% till 19,73%. Ska gälla personer mellan 19 och 23 år under 1 april 2021-31 mars 2023. Ungdoms

Läs mera

Nora, 25/03/2020

Korttidspermittering

Nedan kommer viktig information som berör korttidspermittering. Myndigheterna har löpande uppdaterat oss med ny information. Många av er undrar vad ni ska göra med löner och annat stöd, nedan sa

Läs mera

Nu finns vi även på Facebook, Instagram och LinkedIn

Välkomna till våra nya sidor på Facebook, Instagram och Linkedin! Vi kommer löpande att informera om vår verksamhet på dessa sidor och om olika nyheter om Spanien. Ni är välkomna att ta

Läs mera

Global Accounting är en
svenskägd spansk redovisningsbyrå med
svensk- och spansktalande personal där
samtliga även pratar engelska.

Kontakta oss