Korttidspermittering

Nora Wennertorp

Schemalägg ett möte

Korttidspermittering

Nedan kommer viktig information som berör korttidspermittering. Myndigheterna har löpande uppdaterat oss med ny information. Många av er undrar vad ni ska göra med löner och annat stöd, nedan sammanställer jag det viktigaste punkterna (kom ihåg att det kommer mer information dagligen från myndigheter).

Korttidspermittering

– Detta betyder att den anställde går ner i arbetstid under högst 6 månader (kan förlängas med 3 månader till).

– Man MÅSTE förhålla sig till en av de 3 (4 under en viss period 2020) nivåerna som nedan syns i tabellen:

Bildkälla: Tillväxtverket
*Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020. Nivån justeras vid avstämningen.

– Om arbetsgivaren har kollektivavtal som reglerar korttidspermittering så kan det börja tillämpas. Om inte, så skall minst 70% av samtliga anställda godkänna detta. Nytt anställningsavtal skall i så fall undertecknas.

– Den anställde måste minst ha jobbat 3 månader för att få ersättning.

– Alla anställda behöver inte gå ner i likadan arbetstid, utan en kan gå ner i 60% och en annan i 20%.

– Företaget får EJ vara på obestånd, under rekonstruktion eller skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning.

KRAV: visa på ekonomiska svårigheter pga coronaviruset.

Kan ansökas från och med 7 april. Gäller retroaktivt från 16 mars 2020.

– Innan du korttidspermitterar så måste du ha försökt med andra metoder, t ex säga upp personal som inte är nödvändiga för verksamheten, avsluta provanställningar, minska arbetstid för timanställda, mm.

– Max tak för lön är 44 000 kr.

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet och är registrerade i Sverige.

Stödet gäller inte:

  • Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund.
  • Aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.

Beräkningsexempel 1:

Arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om en minskad arbetstid på 60%. Vi tillämpar då Nivå 3 i tabellen ovan.

Den anställde Rikard har en ordinarie lön på 30 000 kr per månad, vi förutsätter att Rikard inte tar semester. Rikard kommer nu jobba 40% då han minskat arbetstiden med 60%. Det preliminära stödet som arbetsgivaren får för Rikard blir: 30 000 kr x 60% x 98,6% = 17 748 kr

Rikard får i sin lönespec:

30 000 kr – 7,5 % = 27 750 kr (vilket motsvarar 92,5% av lönen)

 

Beräkningsexempel 2:

Arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om en minskad arbetstid på 20%. Vi tillämpar då Nivå 1 i tabellen ovan.

Den anställde Adam har en ordinarie lön på 24 000 kr per månad, vi förutsätter att Adam inte tar semester. Adam kommer nu jobba 80% då han minskat arbetstiden med 20%.

Det preliminära stödet som arbetsgivaren får för Adam blir: 24 000 kr x 20% x 98,6% = 4 733 kr

Adam får i sin lönespec:

24 000 kr – 4 % = 23 040 kr (vilket motsvarar 96% av lönen)

 

KÄLLA: www.tillvaxtverket.se och www.regeringen.se