Förlängda stödåtgärder – omställningsstöd och anstånd med skatteinbetalningar

Nora Wennertorp

Schemalägg ett möte

Förlängda stödåtgärder – omställningsstöd och anstånd med skatteinbetalningar

Omställningsstöd augusti–oktober 2020

Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs med tre månader. Det ska därmed utökas med augusti–oktober 2020. För att få stödet krävs ett omsättningstapp under dessa månader med minst 50%. Stödet för augusti–oktober ska bli 70% av vissa av företagets fasta kostnader, dock max 30 miljoner kr. Omställningsstödet kommer därmed att uppgå till följande nivåer:

Period 2020 Omsättningstapp, minst Stöd (av fasta kostnader)
mars–april 30% 75%
maj 40% 75%
juni–juli 50% 75%
augusti–oktober 40% 70%

Förlängningen av omställningsstödet för månaderna augusti till december kommer delas upp i två perioder där augusti, september och oktober utgör en period samt november och december en period.

Under perioden augusti-oktober kommer stöd kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent. För perioden november-december ska tappet ha varit minst 30 procent. Nivåerna på omsättningstappet är lägre jämfört med när regeringen aviserade att förlängningarna skulle införas. Det innebär att fler företag kommer kunna använda stödet.

Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Till följd av anpassningar till EU-kommissionens tillfälliga statsstödsriktlinjer för corona-relaterade stöd får stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för små företag som får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta i augusti, september och oktober samt upp till 90 procent i november och december.

Perioden januari-februari 2021

Den 19 december meddelade regeringen att omställningsstödet förlängs ytterligare med perioden januari-februari 2021. För att stöd ska beviljas för denna period krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Att tappet ska räknas jämfört med 2019 är kopplat till de riktlinjer EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd.

Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för små företag som får upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Det nyligen beslutade omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs också med tre månader, dvs med augusti–oktober 2020. Kravet för att få stödet är ett omsättningstapp på minst 50% under dessa månader. Stödet för augusti–oktober ska bli 70% av omsättningstappet, dock max 72 000 kr. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 200 000 kronor för 2019.

Förlängt anstånd med skatteinbetalningar

I våras infördes möligheter att få anstånd i upp till ett år med inbetalningen av högst tre månaders moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag. Det är även möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021.

Regeringen föreslår nu att anståndstiden ska utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En förlängning kan beviljas efter ansökan om inte särskilda skäl talar emot det.

Källa: Björn Lundén

Regeringen