Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid viss handel

Nora Wennertorp

Schemalägg ett möte

Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid viss handel

Beslutet fattades den 2a december 2020 (SkU7).

Riksdagen förklarar:

“Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid nationell handel med bland annat mobiltelefoner. I de fallen ska köparen vara skyldig att redovisa och betala utgående moms på varan i stället för säljaren. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den omvända skattskyldigheten ska bara gälla om fakturan överstiger 100 000 kronor. De nya reglerna gäller inte försäljning till privatpersoner. Syftet med ändringen är att förhindra omfattande momsbedrägerier som leder till stora skattebortfall.”

Den omvända skattskyldigheten skall gälla vid omsättning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

Omvänd skattskyldighet ska tillämpas vid omsättning inom landet av dessa produkter mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här.

Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2021.

Källor: Riksdagen  SkU7