Julgåva och julbord

Nora Wennertorp

Schemalägg ett möte

Julgåva och julbord

Att tänka på inför julgåvor till anställda. Normalt är alla gåvor till anställda skattepliktiga, men det finns några undantag. Bland annat julgåva.

 

Julgåvan skall vara av mindre värde för att den ska anses vara skattefri för en anställd. Med mindre värde avses upp till 500 kr per gåva. Om värdet överstiger 500 kr ska den anställda skatta för hela beloppet och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter samt dra av preliminärskatt på värdet.

 

Kontanter eller presenter som kan likställas med kontanter – ex. presentkort som kan bytas ut mot pengar – är ingen skattefri gåva.

 

Vid beräkning av värdet på en förmån ska det utgås från marknadsvärdet – dvs. om företaget köper in gåvan för 500 kr och om det ifall de anställda själva hade köpt samma vara skulle kostat 550 kr, så ligger marknadsvärdet på 550 kr. Det är alltså konsumentpriset som gäller.

Även julgåvor till kunder skall vara av mindre värde för att inte anses vara mutor.

 

Gällande Julbord:

Julbord omfattas av reglerna för intern representation. Maxbeloppet för enklare förtäring – såsom kakor, bullar, frukt och enklare smörgås – är 60 kr per person. Julbord är inte avdragsgillt. Vad gäller moms avdrag för måltider (julbord) ligger maxbeloppet på utgifter på 300 kr. Julbord är inte skattepliktig för den anställda. Om arbetsgivaren i stället för gemensamt julbord sickar hem maten till de anställda anses det som en skattepliktig förmån.

Skulle arbetsgivare vilja ha en julfest så är det enligt Skatteverket tillåtet att ha två julfester per år. Avdrag medges med 180 kr exkl moms per person för kringkostnaderna kring festen (hyra, uppträdande, musik, mm).

 

Avdrag medges även för kostnader för de anställdas familjemedlemmar, men även för pensionerade medarbetare som deltar.