Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Nora Wennertorp

Schemalägg ett möte

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Publicerad

Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga kommer att tidigareläggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats hårt under pandemin, vilket har försämrat ungas möjligheter till anställning och extrajobb. Förslaget bedöms underlätta för unga att behålla sitt arbete eller få ett nytt jobb.

Den tidigarelagda satsningen innebär att ytterligare kostnader kan lyftas av från företag som påverkas negativt av nya restriktioner som har införts till följd av pandemin.

Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Förslaget har en offentlig finansiell effekt på -9 miljarder kronor 2021 och 2022 och -1,4 miljarder kronor 2023 och kommer att ingå i en extra ändringsbudget. Jämfört med det aviserade förslaget i budgetpropositionen för 2021 innebär tidigareläggningen en extra kostnad på 1,4 miljarder kronor.

Reglerna föreslås träda i kraft i februari 2021 och tillämpas retroaktivt på ersättning som ges ut efter den 31 december 2020. Reglerna upphör att gälla vid utgången av mars 2023.

Källa: Regeringen