Ekonomisk arbetsgivarbegrepp- förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Nora Wennertorp

Schemalägg ett möte

Ekonomisk arbetsgivarbegrepp- förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Beslut

Inhyrd personal ska betala skatt i Sverige (SkU5)

Personer som tillfälligt arbetar som inhyrd personal i Sverige ska betala skatt här. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt regeringens förslag ska den så kallade 183-dagarsregeln inte gälla vid uthyrningssituationer. Regeln innebär att personer som tillfälligt arbetar i Sverige på uppdrag av en utländsk arbetsgivare slipper betala skatt här om vistelsen i Sverige är mindre än 183 dagar per år.

Enligt förslaget ska 183-dagarsregeln inte gälla uthyrd arbetskraft. Det betyder att en arbetstagare som arbetar tillfälligt i en svensk verksamhet i Sverige ska betala skatt här om anställningen sker via uthyrning från ett utländskt företag. Verksamheten kan vara ett företag som bedriver verksamhet i Sverige eller svenska staten, en kommun eller en region. Kravet att betala skatt ska inte gälla uthyrd personal som utför arbetet under högst 15 dagar i följd och om arbetsdagarna i Sverige totalt sett inte är fler än 45 dagar under ett kalenderår.

De nya reglerna gäller begränsat skattskyldiga som är uthyrda till svenska bolag. Det är alltså personaluthyrning som träffas av reglerna. Ett rent konsultuppdrag som inte innebär att man ingår som personal i kundens verksamhet omfattas inte.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021.

Skatteutskottets bet 2020/21:SkU5

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida: Skatteverket

Källa: Riksdagen