Förslag – ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften

Nora Wennertorp

Schemalägg ett möte

Förslag – ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften

Regeringen föreslår i årets budgetproposition en ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften från 31,42% till 19,73%. Ska gälla personer mellan 19 och 23 år under 1 april 2021-31 mars 2023.

Ungdomsrabatten gäller för ersättningar på högst 25 000 kr/mån. Om ersättningen är högre så skall full arbetsgivaravgifter betalas för den överskjutande delen.

Ungdomsrabatten införs som en åtgärd för att minska på ungdomsarbetslösheten.

Källa: www.regeringen.se