Vi kan inte allt i Spanien.
Men nästan.

Global Accounting är en
svenskägd spansk redovisningsbyrå med
svensk- och spansktalande personal där
samtliga även pratar engelska.

Kontakta oss