• Olika företagsformer

  Verksamheten kan bedrivas under olika företagsformer. Dessa påminner mycket om de svenska. För den som vill bedriva verksamheten i mindre skala rekommenderas den enskilda firman. Vid mer omfattande verksamhet rekommenderas att ett SL bolag bildas. Här är några av de vanligaste företagsformer:

 • Enskild firma

  Lämplig för mindre omfattande verksamhet. Ägarens privatekonomi sammanfaller med rörelsens. Personligt betalningsansvar finns för såväl rörelsens som privatpersonens skulder och åtaganden.

 • Filial

  Ett svenskt företag kan driva sin spanska verksamhet genom filial. Det svenska bolaget är obegränsat ansvarigt för eventuella skulder och åtaganden. Filialen ska skrivas in i handelsregistret.

 • Kapitalbolag (S.L.) med begränsat ansvar

  motsvarar svenskt aktiebolag Kapitalet är uppdelat i andelar. Det räcker med en delägare. Bolaget kan ha flera olika verksamhetsgrenar. Reglerna påminner mycket om ett svenskt aktiebolag. Minimikapitalet är 3 000 €. Vid bokslutet ska speciella räkenskapshandlingar upprättas.

 • Aktiebolag (S.A.)

  motsvarar svenskt publikt aktiebolag Reglerna påminner mycket om kapitalbolaget. Minimikapitalet uppgår dock till hela 60 000 €. Det innebär att enbart mycket stora bolag med krav på högt aktiekapital är intresserade av denna företagsform.

Global Accounting är en
svenskägd spansk redovisningsbyrå med
svensk- och spansktalande personal där
samtliga även pratar engelska.

Kontakta oss