Hur kan vi hjälpa dig?
Allt för företag

 • Starta företag i Spanien

  Har du funderat på att starta företag i Spanien? Nedan följer en sammanställning över vad som gäller.

 • Affärsidé

  Vare sig du startar egen verksamhet i Spanien eller i Sverige gäller det först och främst att ha en genomtänkt affärsidé innan du startar. Tänk på din egen kunskap, vilken målgrupp du vill vända dig till, vilket behov de har, hur du bäst når denna målgrupp, prisnivå etc.

 • Lokal

  De flesta måste få tag på en lokal, antingen via köp eller att hyra. Vid hyra är det normalt att deponera två månadshyror som säkerhet. Hyran kommer att momsbeläggas och vid betalning av hyran dras det en källskatt som betalas till skattemyndigheten, som säkerhet för att hyresvärden kommer att deklarera för hyran.

 • Registrering av företaget

  I samband med registrering av företaget måste du som företagsledare anmäla dig till försäkringskassan. Till denna betalas ett fast månadsbelopp i sociala kostnader.

 • Bokföring

  Alla företag måste ha en bokföring enligt spansk kontoplan. Spansk bokföring är mycket olik den svenska och är du inte bekant med spansk bokföring bör du anlita oss på Global Accounting.

Global Accounting är en
svenskägd spansk redovisningsbyrå med
svensk- och spansktalande personal där
samtliga även pratar engelska.

Kontakta oss