Köpa bostad i Spanien

Spanien har 17 olika regioner varför det finns 17 olika arvskattesystem. Vissa regioner har ingen arvskatt.
Arvingarna till den som vid dödsfall har förmögenhetsmassa i Spanien (t ex bostad, bil, pengar) måste upprätta en arvskattedeklaration för att kunna överta den ärvda tillgången. Om det blir arvsskatt att betala måste denna betalas innan äganderätten kan övergå till arvingarna.

Det kan vid större förmögenhetsöverföringar bli en betydande arvskatt för arvingarna att betala. Vid mindre värden som ska överlåtas brukar arvskatten bli försumbar. Fördelningen sker enligt spansk lag om den avlidne är fast boende i Spanien och för den som inte är resident i Spanien fördelas arvet enligt svensk lag. Detta kan emellertid via ett testamente ändras. Vill du att svensk lag ska gälla vid fördelningen bör detta anges i ett testamente.

Global Accounting är en
svenskägd spansk redovisningsbyrå med
svensk- och spansktalande personal där
samtliga även pratar engelska.

Kontakta oss