Testamente

För att hantera ett arv lättare och snabbare så underlättar det om man har ett testamente.

Spanien accepterar ett svenskt testamente. Fördelen med att ha ett spanskt testamente är att det påskyndar fördelningen och det finns redan registrerat vem som ska erhålla arvet. Man spar en hel del kostnader om ett spanskt testamente finns.

Informationen i detta kapitel bör användas som en vägledning och inte som en
lagtext. För att vara säker på att få aktuella upplysningar, bör information inhämtas
innan åtgärder vidtages.

Global Accounting är en
svenskägd spansk redovisningsbyrå med
svensk- och spansktalande personal där
samtliga även pratar engelska.

Kontakta oss