• Spansk inkomstskatt - privatpersoner

  Så beskattas inkomster i Spanien.

 • Inkomst från eget bolag

  Normalt är lön från eget bolag jämställt med lön från vilken anställning som helst.

 • Inkomst från förmånsvärde av fast egendom

  Alla ej residenta personer som äger fast egendom måste skatta på ett beräknat förmånsvärde.Hyrs bostaden ut ska inkomsten deklareras kvartalsvis i Spanien.Önskar du en skattekalkyl innan köp av semesterbostad i Spanien så kontakta osspå Global Accounting så hjälper vi dig gärna.

 • Lön och pensioner

  Varje arbetsgivare ska varje månad betala lön samt dra källskatt på denna lön. Källskatten betalas till skattemyndigheten en gång per kvartal. Under januari månad påföljande år lämnas kontolluppgift. Med lön menas kontant bruttolön samt olika förmånsvärden. Det kan vara förmån av fri bil, fri kost, fri bostad etc. För residenta i Spanien medför det att löner och pensioner erhållna från Sverige beskattas fullt ut i Spanien med undantag för offentliganställdas pensioner. Omvandlingen från kronor till euro sker till en genomsnittlig årskurs

 • Inkomst av fastighet

  Ej resident person i Spanien som avyttrar sin bostad blir beskattad i Spanien med 19 % (gäller 2020) av vinsten. Vinsten beräknas på försäljningspris, minskat med försäljningsomkostnader och reparationer som utförts med byggnadslov. En resident person kan få uppskov med sin reavinst enligt liknande svenska regler. Resident person i Spanien beskattas med en progressiv skattesats beroende på personens förutsättningar. Särskilda regler gäller för de som fyllt 65 år vid försäljning

 • Inkomst av kapital

  För handel med värdepapper sker en summering för hela året varvid vinster får kvittas mot förluster.Utdelningar och ränteinkomster beskattas med cirka 20 %. Beskattningsrätten övergår från Sverige till Spanien på utflyttningsdagen.

Global Accounting är en
svenskägd spansk redovisningsbyrå med
svensk- och spansktalande personal där
samtliga även pratar engelska.

Kontakta oss